Јавна набавка мале вредности 02/2019 – екскурзија

Одлука о додели уговора II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Конкурсна документација ОШ Слободан Савковић ЈНМВ 02-2019 Позив за подношење …