Радионице на тему ,,Реаговање на насиље”

У вишој смени педагог школе Наташа Лазић и педагошки асистент Далиборка Јовановић одржале су радионицу на тему ,,Реаговање на насиље”.

Циљ је био упознати ученике са различитим начинима индивидуалног и групног реаговања на насиље. Вођен је разговор и о могућим разлозима за насилно понашање из позиције различитих друштвених група.

Ученици су подељени у мање групе и додељена им је одређена улога: полицијски инспектор, психолози, запослени у министарству просвете или родитељи. У оквиру сваке групе ученици су одговарали на питање зашто су неки људи насилни. Ученици су номиновали представнике својих група и своје закључке износили остатку групе.

Кроз дискусију са педагогом изложене идеје су записане, допуњене са предлозима позитивних понашања у насилној ситуацији као и саветима за поступање у насилним ситуацијама.

На крају, ученици су на великом папиру изнели своје утиске или препоруку у вези са насиљем, који ће указати на значај разумевања и толеранције.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *