Први пројекат у првом разреду

Ђаци прваци од прошле године имају нови предмет ,,Пројектна настава”. Она подразумева повезивање садржаја више предмета- међупредметна компетенција, остваривање исхода кроз тимски рад, сарадњу, комуникацију, рад са информацијама…
Пројектна настава од ђака изискује заједнички рад на одређеној теми, самостално учење, преузимање одговорности и спремност за међусобну сарадњу.

Тема првог пројекта је ,,Ово сам ја, ово смо ми”.Циљ је упознавање ученика међусобно, формирање осећаја припадности заједници, одељењу; уважавање различитости и поштовање правила.
Исходи: ученик сарађује са вршњацима, примењује правила понашања у школи, чува школску имовину, слободно износи своје мишљење…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *