Школски одбор

1.Савић Милан – лок.самоуправа-председник
2. Лукић Душан – локална самоуправа
3. Ашћерић Драгомир – локална самоуправа
4. Мачкић Дарко– Савет родитеља
5. Богдановић Данијела– Савет родитеља
6. Сребро Миле– Савет родитеља
7. Столић Мирјана –Наставничко веће
8. Дујмовић Мирјана – Наставничко веће
9. Керкез Ивана- Наставничко веће